Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave      

 

I.   Aanvullende algemene voorwaarden - WiFi Netwerk

II.  Aanvullende algemene voorwaarden - Zelfscannen

III. Aanvullende algemene voorwaarden - DekaMarkt Cadeaukaart

IV. Aanvullende algemene voorwaarden - Smaakmakers

 

 

 I. Aanvullende algemene voorwaarden - WiFi Netwerk

 

 

Deze voorwaarden van de Deka Supermarkten B.V. zijn van toepassing op het gratis gebruik van het WiFi-netwerk in haar supermarkten. Door deze voorwaarden te accepteren, verklaart u dat u de voorwaarden hebt gelezen, begrepen en akkoord gaat, waarna u gebruik kunt maken van het WiFi-netwerk. Indien u daarna wederom verbinding maakt met het WiFi-netwerk bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en daarmee akkoord gaat.

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities 

Artikel 2 - Gebruik van het WiFi-netwerk

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

Artikel 4 - Beëindiging gebruik

Artikel 5 - Overig

 

 

Artikel 1 - Definities

 • Gebruiker: een natuurlijk persoon die als klant of bezoeker van DekaMarkt supermarkt gebruik maakt van het WiFi-netwerk en/of de Zelfscan App van DekaMarkt.

 

 

Artikel 2 - Gebruik van het WiFi-netwerk

 •  1. Het gebruik van het WiFi-netwerk is bedoeld voor Gebruikers die op het Internet websites of informatie willen opzoeken, e-mails of sociale media berichten willen ophalen, lezen of verzenden, of gebruik maken van de Zelfscan app. Het gebruik is enkel toegestaan in de Deka supermarkt. Gebruik buiten de supermarkten is niet toegestaan.

 • 2. Het gebruik van het WiFi-netwerk is gratis en geschiedt geheel anoniem. DekaMarkt slaat op geen enkele wijze gegevens van de Gebruiker op.

 • 3. Indien Gebruiker met de Zelfscan app gebruik maakt van het WiFi-netwerk dan meten wij anoniem het gebruik van de Zelfscan app. Van de geregistreerde Zelfscan app gebruikers wordt het boodschappenlijstje vastgelegd.

 • 4. Het dataverkeer via het WiFi-netwerk is onversleuteld en kan dus door derden (ongemerkt) worden geregistreerd of anderszins worden waargenomen of opgeslagen. DekaMarkt kan geen garanties geven over het bereik en de kwaliteit van de verbinding, de snelheid en beschikbaarheid van het WiFi-netwerk en of daadwerkelijk een verbinding tussen de apparatuur van de Gebruiker en het WiFi netwerk tot stand kan worden gebracht. DekaMarkt biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op de apparaten van de Gebruiker.  

 • 5. DekaMarkt behoudt zich het recht voor om websites die in strijd zijn met de wet, openbare orde, goede zeden, websites die van invloed zijn op de beschikbaarheid van het WiFi-netwerk, peer-to-peer- en streamingdiensten te blokkeren. Tijdens het gebruik van het WiFi-netwerk is het verder niet toegestaan om:
  • Een apparaat, zoals een smartphone, tablet of laptop, te koppelen dat reageert als een server, of services aanbiedt op het Internet;
  • Gebruik te maken van peer-to-peer verbindingen en streamingdiensten;
  • Virussen, trojan horses, key loggers of malware te verspreiden;
  • Spam en grote hoeveelheden e-mails te verzenden of te posten op nieuwsgroepen;
  • Discriminerende, pornografische, kwetsende, bedreigende, strafbare of anderszins aanstootgevende content te verspreiden of berichten te posten of te verzenden;
  • Zonder toestemming toegang te krijgen tot andere apparaten, zoals smartphones, tablets, laptops, computers, of toegang te krijgen tot andere netwerken;
  • Inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • Het WiFi-netwerk ter beschikking te stellen aan derden dan wel op een of andere wijze te (laten) gebruiken voor het commercieel aanbieden van diensten aan derden.


Artikel 3 - Aansprakelijkheid

 • 1. Het gebruik van het WiFi-netwerk is geheel voor eigen risico van de Gebruiker. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn apparatuur en daarop aanwezige software of apps.

 • 2. DekaMarkt is nimmer aansprakelijk voor eventuele uitval van het WiFi-netwerk, het Internet en/of verlies van data. DekaMarkt is nimmer aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van het WiFi-netwerk.

 • 3. DekaMarkt is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor diensten van derden waar de Gebruiker zich door middel van het WiFi-netwerk toegang heeft verschaft.

 • 4. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die DekaMarkt lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met deze voorwaarden.

 

 

Artikel 4 - Beëindiging gebruik

 • 1. DekaMarkt behoudt zich het recht voor om het WiFi-netwerk tijdelijk niet beschikbaar te stellen, de bandbreedte te beperken en filters toe te passen. Wanneer specifieke websites een grote belasting vormen voor het WiFi-netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd.

 • 2. Indien de Gebruiker excessief veel dataverkeer genereert, mag DekaMarkt onderzoeken hoe dat komt en maatregelen nemen. DekaMarkt behoudt zich het recht voor om in dergelijke gevallen of als Gebruiker zich niet houdt aan de gebruiksvoorwaarden de verbinding met het WiFi-netwerk en het apparaat te blokkeren.

 • 3. Als de Gebuiker geen gebruik meer wil maken van het WiFi-netwerk van DekaMarkt dan dient u het automatisch aanmelden bij het WiFi-netwerk uit te zetten of het WiFi-netwerk uit uw opgeslagen netwerken te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld op:  

  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/draadloos-netwerk-smartphone-tablet-verwijderen/

 

 

Artikel 5 - Overig

 • 1. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment door DekaMarkt worden gewijzigd.

 • 2. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd bij de rechtbank te Amsterdam.

 


 

 

II. Aanvullende algemene voorwaarden -Zelfscannen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van zelfscannen bij DekaMarkt supermarkten. Waar wij in het navolgende schrijven over zelfscan geldt dit voor het zelfscansysteem, dat gebruikt kan worden door middel van een handscanner. Waar wij in het navolgende schrijven over “winkel” geldt dit voor alle supermarkten van DekaMarkt.

 

Deelname
Zelfscan wordt in een aantal van onze winkels aangeboden en is voor iedere klant gratis te gebruiken. Hiervoor is geen klantenkaart, inschrijving of overdracht van persoonlijke gegevens nodig.

Werking handscanner
In de winkels die uitgerust zijn met zelfscan kun je, voordat je de winkel betreedt, een handscanner uit de uitgiftewand nemen door op een willekeurige positie op het scherm te drukken. Een van de houders licht op; hieruit kun je de handscanner nemen.

Deze handscanner gebruik je tijdens het winkelen om daarmee de streepjescode van elk artikel te scannen, waardoor het artikel geregistreerd wordt. Als een artikel niet van zichzelf is voorzien van een streepjescode, dien je op de daartoe aangegeven wijze er voor te zorgen dat het artikel van een streepjescode wordt voorzien en dien je deze streepjescode te scannen.  Indien er geen streepjescode voor het betreffende artikel voorhanden is, dien je dit voor het moment van afrekenen aan te geven bij de medeweker bij de betaalpaal (of kassa). Als je klaar bent met boodschappen doen en al jouw artikelen geregistreerd zijn, kun je afrekenen bij een betaalpaal (pin only) op de kassa afdeling.

 

Met jouw handscanner scan je de afscancode (stap 1) op de betaalpaal. Op de handscanner verschijnt een groen scherm met streepjescode. Deze streepjescode scan je aan de betaalpaal (stap 2), zodat de scangegevens opgehaald kunnen worden door de betaalpaal. In het geval dat je (een) emballagebon(nen) hebt, dien je die eveneens te scannen aan de betaalpaal. Als de kassabon op de betaalpaal getoond wordt, kun je de handscanner in een houder naast de betaalpaal plaatsen (stap 3) en kun je afrekenen aan de betaalpaal met jouw betaalpas. Als dit door een van onze medewerkers wordt aangegeven, kan je ook afrekenen bij een reguliere kassa. Je dient de handscanner dan af te geven aan de kassamedewerker die de transactie en het betaalproces met jou verder zal afwikkelen.

 

Voorwaarden gebruik zelfscan
Wanneer je gebruik maakt van zelfscan via de handscanner zijn ook onze algemene winkelvoorwaarden van toepassing; je dient dan ook gebruik te maken van een winkelwagen of winkelmandje tijdens het boodschappen doen. Je mag jouw gescande boodschappen direct in een boodschappentas of krat in de winkelwagen inpakken. Daarnaast is en blijft de handscanner onder alle omstandigheden eigendom van DekaMarkt en dient uitsluitend binnen de betreffende winkel van DekaMarkt gebruikt te worden. Het is niet toegestaan de handscanner buiten het winkelpand te brengen. Aan het einde van het winkelbezoek dien je de handscanner in onbeschadigde staat te retourneren.

Het zorgvuldige gebruik van zelfscan zullen wij controleren door het uitvoeren van steekproeven door onze medewerkers. Ingeval je jouw boodschappen in een boodschappentas of krat in de winkelwagen hebt ingepakt, dien je deze geopend aan te bieden aan de betreffende medewerker en alle medewerking aan hem of haar te verlenen in het kader van de uitvoering van de steekproef.

Uitsluiting

Wij behouden ons het recht voor om een ieder die een steekproef weigert of op enige wijze (vermeend) oneigenlijk gebruik maakt van zelfscan, uit te sluiten van verdere deelname van de zelfscan. Je zult voor het afrekenen dan doorverwezen worden naar een reguliere kassa, waar een kassamedewerker opnieuw jouw boodschappen zal scannen. Ook kunnen wij aangifte doen van winkeldiefstal, kunnen wij jou een winkelverbod opleggen en / of kunnen wij jou aansprakelijk stellen voor de indirecte schade, mocht na controle blijken, nadat je de afscancode op de betaalpaal hebt gescand, dat niet alle boodschappen zijn gescand.


Over zelfscan

Wij kunnen niet garanderen dat de zelfscan foutloos en ononderbroken zal functioneren. De informatie die via de zelfscan wordt verstrekt, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Desalniettemin kan het voorkomen dat kenmerken van producten (zoals prijs, ingrediënten, gewicht) niet juist worden weergegeven. In dat geval gelden de prijzen en kenmerken zoals die op de verpakking van het product zelf zijn weergegeven. Indien de zelfscan foutieve informatie weergeeft, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. 

 

Slotbepalingen

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie kun je raadplegen op www.dekamarkt.nl/zelfscan. Ook behouden wij ons het recht voor om het zelfscansysteem te beëindigen. Op zelfscan is het Nederlandse recht van toepassing.

 


 

III. Algemene voorwaarden DekaMarkt Cadeaukaart - DekaMarkt.nl

 

De DekaMarkt cadeaukaart wordt uitgegeven door Deka Supermarkten BV waaronder alle DekaMarkt supermarkten vallen.

 

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer 

 • Naam ondernemer: Deka Supermarkten B.V
 • Handelend onder de naam/namen: Deka Supermarkten B.V.
 • Vestigingsadres:
  • Olieweg 6, 1951NH Velsen-Noord
  • Telefoonnummer: 088 - 313 5555
 • KvK-nummer: 34050453
 • Btw-nummer: NL0053.07.260.B.01
 • Bereikbaarheid:
  • Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur tot 17.30 uur. Zaterdag van 08.00 tot 16.30 uur.
  • E-mailadres: klantenservice@dekamarkt.nl

 

 

Artikel 2 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen DekaMarkt en:

 • De koper van een DekaMarkt cadeaukaart
 • De ontvanger van een DekaMarkt cadeaukaart
 • De gebruiker van een DekaMarkt cadeaukaart
 • Door een DekaMarkt cadeaukaart te kopen en/of te gebruiken, aanvaart de koper, de ontvanger en/of de gebruiker de op dat moment geldende voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door DekaMarkt worden gewijzigd.

 

De meest recente versie van de algemene voorwaarden
vindt u op www.dekamarkt.nl/algemene-voorwaarden. Gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing.

 


Artikel 3 - Overige voorwaarden

 • De DekaMarkt cadeaukaart is geldig bij elke kassa in elke DekaMarkt supermarkt.

 • Met een DekaMarkt cadeaukaart kunt u geen andere DekaMarkt cadeaukaarten kopen.

 • De DekaMarkt cadeaukaart kan niet besteed worden bij een concessionair achter de kassa of een DekaTuin vestiging.

 • De DekaMarkt cadeaukaart kan niet online worden besteed.

 • Voor het opladen van de DekaMarkt cadeaukaart geldt een minimum van 5 euro tot een maximum van 150 euro.

 • De kaart is na aanschaf op te waarderen aan de kassa van DekaMarkt tot een maximum van 150 euro.

 • De DekaMarkt cadeaukaart heeft een geldigheidsduur van 5 jaar en krijgt bij elke betaling en/of opwaardering opnieuw een geldigheidsduur van 5 jaar mee.

 • Het saldo van de DekaMarkt cadeaukaart kan in één of meerdere keren worden besteed. Indien het saldo ontoereikend is, kunt u het resterende bedrag op een andere wijze bijbetalen.

 • De DekaMarkt cadeaukaart is niet inwisselbaar tegen geld.

 • De DekaMarkt cadeaukaart kan niet geruild of geretourneerd worden.

 • U kunt een gepersonaliseerde DekaMarkt cadeaukaart (zelf ontworpen voorkant van de cadeaukaart) bestellen. Hier zijn extra kosten aan verbonden van € 1.99.

 • U kunt bij elke DekaMarkt kassa uw saldo van de DekaMarkt cadeaukaart opvragen. Na besteding van een gedeelte of hele saldo ontvangt u aan de kassa een kassabon met het
  nieuwe saldo.

 • Het online opvragen en/of opwaarderen van het saldo zal in de loop van de eerste helft van 2017 mogelijk worden. Hiervoor heeft u de extra veiligheidscode nodig die onder de grijze kraslaag staat aan de achterkant van de DekaMarkt cadeaukaart.

 • Bij het vermoeden van misbruik van de cadeaukaart heeft DekaMarkt het recht om de cadeaukaart (tijdelijk) te blokkeren.

 • Verlies, diefstal of misbruik is voor risico van de kaarthouder. DekaMarkt vergoedt nimmer het saldo van een gestolen, beschadigde of verloren cadeaukaart.

 • Het is niet mogelijk om het saldo van een DekaMarkt cadeaukaart te laten blokkeren of over te zetten naar een andere DekaMarkt cadeaukaart.

 • De koper, ontvanger en/of gebruiker zal zich onthouden van negatieve handelingen of gedragingen met betrekking tot de DekaMarkt cadeaukaart die schade kunnen toebrengen
  aan de reputatie en/of naam van DekaMarkt.

 • Een cadeaukaart mag alleen worden verzilverd, wanneer deze fysiek overhandigd wordt om mee te betalen. Een foto van een cadeaukaart in een telefoon of in een app is niet toegestaan.

 • Voor informatie over de DekaMarkt cadeaukaart kunt u kijken op
  www.dekamarkt.nl/cadeaukaart of uw vraag stellen bij onze klantenservice via www.dekamarkt.nl/contact.

Artikel 4 - Privacy

 • In het geval u persoonsgegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld door het bestellen van een gepersonaliseerde kaart, zal het bestand van deze gegevens door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving worden behandeld.

 • Er wordt geen koppeling gemaakt en/of bewaard tussen het nummer/streepjescode van de kaart voor het opwaarderen dan wel betalen en uw NAW gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

 

IV. Aanvullende algemene voorwaarden - Smaakmakers

Deze Aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het klantenprogramma van DekaMarkt Supermarkten B.V (hierna: DekaMarkt). Deze Aanvullende algemene voorwaarden - Smaakmakers zijn onlosmakelijk onderdeel van de Algemene Voorwaarden van DekaMarkt.

 

Door via de website of de SmaakmakersApp een overeenkomst met DekaMarkt aan te gaan en de Algemene Voorwaarden voor akkoord aan te vinken ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden (inclusief het Privacybeleid) op de overeenkomst. Wij adviseren je om deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor jouw administratie.

 

Definities

In deze Aanvullende algemene voorwaarden - Smaakmaker hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:

SmaakmakersVoorwaarden: deze Aanvullende algemene voorwaarden van toepassing op Smaakmakers, het loyaliteitsprogramma voor particuliere klanten van DekaMarkt;

Privacybeleid: het Privacy statement van DekaMarkt dat van toepassing is en gepubliceerd op de Website;

Producten en Diensten: de producten en diensten die door DekaMarkt of door een Partner in de SmaakmakersShop worden aangeboden en waarvoor Smaakmakers SmaakmakersPunten kunnen/moeten inwisselen;

Account: het door de Smaakmaker op de Website of de SmaakmakersApp aangemaakte account;

Smaakmaker: de natuurlijke persoon van 18 jaar en ouder die deelneemt aan Smaakmakers;

Smaakmakers: het door DekaMarkt aangeboden klantenprogramma Smaakmakers, zoals nader omschreven op de Website;

SmaakmakersPas: de (fysieke of digitale) klantenkaart met daarop een unieke code;

SmaakmakersPunten: de punten die Smaakmakers via het Smaakmakers kunnen sparen en in de SmaakmakersShop kunnen inwisselen;

SmaakmakersShop: de webshop waarop Smaakmakers met SmaakmakersPunten en eventueel een aanvullende betaling Producten en Diensten kunnen kopen;

Mijn Dekamarkt: een eigen beveiligde omgeving op de Website welke uitsluitend toegankelijk is via het inloggen met een persoonlijk e-mailadres en wachtwoord;

SmaakmakersApp: de gratis mobiele applicatie waarmee een Smaakmaker een Account kan aanmaken, de digitale SmaakmakersPas kan scannen bij de kassa en zo deel kan nemen aan DekaMarkt Smaakmakers;

Partners: de bij het Smaakmakers aangesloten partners van DekaMarkt die in de SmaakmakersShop Producten en Diensten aanbieden;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Smaakmaker en DekaMarkt op grond waarvan Smaakmaker gebruik maakt van Smaakmakers;

Website: de website smaakmakers.dekamarkt.nl en de SmaakmakersApp, inclusief de daarop aangeboden SmaakmakersShop;

Winkel: afhankelijk van het gebruik een individuele DekaMarkt winkel of alle DekaMarkt winkels.

 

SmaakmakersPas

 • DekaMarkt bied je de mogelijkheid om een SmaakmakersPas op te halen bij één van de Winkels of een digitale SmaakmakersPas aan te maken in de SmaakmakersApp.
 • Met deze SmaakmakersPas kan je SmaakmakersPunten sparen.
 • Alleen indien de SmaakmakersPas gekoppeld is aan je Account, kan je gebruikmaken van voor jou geldende aanbiedingen in de Winkel of je SmaakmakersPunten verzilveren in de SmaakmakersShop.
 • De SmaakmakersPas bevat een unieke QR-code die je kunt scannen in de Winkel. Op deze manier kun je SmaakmakersPunten sparen.

 

SmaakmakersApp

 • De SmaakmakersApp is gratis te downloaden via de app stores van Android en Apple.
 • Door de SmaakmakersApp te downloaden en daarop een Account aan te maken verkrijg je een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de SmaakmakersApp ten behoeve van Smaakmakers te gebruiken.
 • DekaMarkt kan via de mobiele marktplaatsen gratis updates voor de SmaakmakersApp aanbieden. Je krijgt hiervan een bericht via jouw hardware. DekaMarkt adviseert je deze updates zo spoedig mogelijk te downloaden. Het niet downloaden van de updates kan tot gevolg hebben dat bepaalde functionaliteiten en beveiligingen van de SmaakmakersApp beperkt zijn.
 • Je kunt de SmaakmakersApp gebruiken als een SmaakmakersPas en daarmee dus SmaakmakersPunten sparen en profiteren van persoonlijke aanbiedingen en andere voordelen van Smaakmakers. Hiervoor dien je eerst op de Website een Account aan te maken. Als je een Account hebt aangemaakt, kun je met jouw e-mailadres en wachtwoord inloggen in je Account, zowel op de Website, als op de overige websites en apps van DekaMarkt.

 

Account

 • Op de Website en overige websites en apps van DekaMarkt kun je een Account aanmaken. Hiervoor dien je jouw persoonsgegevens (waaronder naam, adres, e-mailadres en geboortedatum) in te vullen. Vervolgens kun je met behulp van het door jouw opgegeven e-mailadres en wachtwoord in jouw Account inloggen.
 • Je kunt jouw SmaakmakersPas koppelen aan jouw Account. Door deze koppeling worden de op de SmaakmakersPas gespaarde SmaakmakersPunten bijgeschreven op jouw Account.
 • Jouw Account is gekoppeld aan de omgeving van Mijn DekaMarkt, zodat je met één Account gebruik kan maken van alle websites en apps van DekaMarkt voor particulieren.
 • Je staat ervoor in dat alle door jou in jouw Account ingevulde gegevens volledig, juist en actueel zijn, dat je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt en dat je jouw Account uitsluitend voor jezelf zult gebruiken.
 • Je dient vertrouwelijk om te gaan met jouw inloggegevens en jouw SmaakmakersPas en bent aansprakelijk voor al het gebruik (door wie dan ook) daarvan. Ingeval van verlies of diefstal van jouw inloggegevens of van de hardware waarop de SmaakmakersApp is gedownload, dien je jouw inloggegevens via je Account te veranderen.

 

SmaakmakersPunten

 • Als je op de Website bent ingelogd heb je inzage in jouw SmaakmakersPunten.
 • Door jouw SmaakmakersPas of SmaakmakersApp te scannen bij de kassa spaar je SmaakmakersPunten bij de aanschaf van producten in de Winkel.
 • Bij elke in de Winkel bestede Euro verkrijg je één SmaakmakersPunt (het bedrag wordt naar beneden afgerond). DekaMarkt kan of moet bepaalde producten en diensten van deze korting uit sluiten. Het gaat bijvoorbeeld om de wettelijke uitsluitingen: tabak, sterke alcoholische dranken, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 6 maanden, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaukaarten en statiegeld. In de Winkel en op de Website vind je actuele informatie over de producten die van de korting (oftewel het SmaakmakersPunten sparen) zijn uitgezonderd.
 • Smaakmakers is niet van toepassing op aankopen uit het verleden bij DekaMarkt. Over deze aankopen heeft Smaakmaker dus geen SmaakmakersPunten gespaard.
 • Indien je jouw SmaakmakersPas of SmaakmakersApp niet bij zich hebt, kan DekaMarkt, voor de toekenning van de SmaakmakersPunten, genoegen nemen met identificatie door middel van jouw naam, postcode, huisnummer en/of met een ander identificatiemiddel. Dit kan uitsluitend plaatsvinden bij de servicebalie in de Winkel.
 • Uitsluitend indien je jouw SmaakmakersApp of SmaakmakersPas hebt gekoppeld aan jouw Account, kun je jouw aantal SmaakmakersPunten inzien op de Website en kun je jouw SmaakmakersPunten inwisselen in de SmaakmakersShop.
 • DekaMarkt kan bij het sparen of inwisselen van de SmaakmakersPunten van je vragen om aanvullende (persoons-)gegevens of een identificatiemiddel te verstrekken.
 • De waarde van de SmaakmakersPunten in de SmaakmakersShop kan fluctueren, maar is doorgaans €0,10 per SmaakmakersPunt.
 • De SmaakmakersPunten kunnen alleen worden ingewisseld bij de aanschaf van producten en diensten in de SmaakmakersShop.
 • SmaakmakersPunten blijven niet altijd geldig. Op 1 januari van enig jaar komen de SmaakmakersPunten die je in het kalenderjaar voorafgaand aan het afgelopen jaar hebt gespaard, te vervallen. Bijvoorbeeld: Alle Punten die je 2019 hebt gespaard vervallen op 1 januari 2021. DekaMarkt streeft ernaar je dit ruim van tevoren te laten weten via de Website, zodat de kans op teleurstellingen wordt geminimaliseerd.

 

Producten en Diensten in de SmaakmakersShop

 • Smaakmakers kunnen in de SmaakmakersShop hun SmaakmakersPunten inwisselen voor Producten en Diensten van de Partners en/of DekaMarkt. DekaMarkt kan geen enkele garantie geven met betrekking tot de (kwaliteit, beschikbaarheid en levering van de) Producten en Diensten van en door de Partners.
 • Op de via de SmaakmakersShop gesloten overeenkomsten voor de levering van Producten en Diensten zijn de verkoopvoorwaarden van de betreffende Partner van toepassing. Deze verkoopvoorwaarden zijn te vinden op de Website en/of in de aanbiedingen van de Partners.
 • Indien je klachten of vragen hebt over de dienstverlening van de Partner, raden wij je aan het contactformulier op de Website in te vullen en het gezamenlijk met de Partner op te lossen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kun je contact opnemen met de klantenservice van DekaMarkt. DekaMarkt zal vervolgens onderzoeken of zij kan bemiddelen. DekaMarkt is echter nimmer partij bij de overeenkomst tussen jou en de Partner en is ook niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de Partner.

 

Website & communicatie

 • DekaMarkt heeft (de inhoud van) de Website en overige media gebruik door Smaakmakers met de grootst mogelijk zorg samengesteld, desalniettemin kan Dekamarkt nadrukkelijk niet garanderen dat:
  • de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken noch dat gebreken kunnen worden verholpen;
  • de Website en de daarop aangeboden informatie en aanbiedingen geschikt, actueel, betrouwbaar en rechtmatig zijn; - derden de Website en andere ICT-systemen van DekaMarkt niet onrechtmatig zullen gebruiken.
 • DekaMarkt spant zich naar alle redelijkheid in de Website en haar ICT-systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens, Account en Mijn Smaakmakers omgeving. DekaMarkt legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek.
 • DekaMarkt is gerechtigd de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

 

Persoonsgegevens en privacy

 • Via de Website, de SmaakmakersShop en in Winkels verwerkt DekaMarkt persoonsgegevens, transactiegegevens en zoek-/ en surfgedrag. Het Privacybeleid van DekaMarkt, gepubliceerd op Website is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens. DekaMarkt adviseert je dit Privacybeleid goed door te lezen.
 • De Website bevat links naar websites van derden, waaronder die van Partners. Op het gebruik van deze websites van derden zijn andere gebruiksvoorwaarden en privacy statements van toepassing. DekaMarkt is voor deze websites niet verantwoordelijk.

 

Aansprakelijkheid

 • Ook al streeft DekaMarktmet betrekking tot Smaakmakers, de Website en de SmaakmakersShop de uiterste zorg na, kan zij niet garanderen dat deze geen gebreken of onvolkomenheden zullen bevatten waaronder in het bijzonder begrepen onvolledigheden of onjuiste informatie in (persoonlijke) aanbiedingen, fouten in het aantal SmaakmakersPunten of in de producten of diensten verkregen bij Partners in de SmaakmakersShop.
 • DekaMarkt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik door derden van jouw SmaakmakersPas, jouw SmaakmakersApp of jouw Account en evenmin voor het frauduleus inwisselen van jouw SmaakmakersPunten door derden.

 

Duur van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 • Je kunt de Overeenkomst per direct opzeggen. Dit kun je doen door jouw deelname te beëindigen in jouw Account.
 • DekaMarkt kan de Overeenkomst per direct beëindigen door jouw Account te verwijderen en jouw SmaakmakersPas of SmaakmakersApp te blokkeren indien je op een andere manier in strijd handelt met deze SmaakmakersVoorwaarden of indien uit controle blijkt dat je op oneigenlijke en/of frauduleuze wijze gebruik maakt van jouw SmaakmakersPas, SmaakmakersApp, Account of kortingsacties in de Winkel.
 • In aanvulling op voorgaande kan DekaMarkt de Overeenkomst, altijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 • Door de beëindiging van de Overeenkomst wordt jouw Account verwijderd en komen jouw SmaakmakersPunten te vervallen. Je kunt de SmaakmakersPunten dan niet meer inwisselen.