WS_720x400_planetproof

Wat betekent het keurmerk?

  • Het keurmerk bewijst dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd
  • Een betere keuze voor natuur, klimaat én dier
  • Met het keurmerk werken boeren, tuinders en andere bedrijven toe naar een productie die in evenwicht is met de draagkracht van onze planeet.
  • Er is een groot aanbod van producten met dit keurmerk. Zowel zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen en planten.

 

*On the way to PlanetProof is een keurmerk van Stichting Milieukeur, voor meer informatie kijk op www.planetproof.nl

Op welke gebieden zetten we in?

  • Bodem, landschap & biodiversiteit, door bijvoorbeeld de aanleg van bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
  • Schoon en voldoende water, door efficiënt watergebruik en voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen terechtkomen in afspoelen naar grond- en oppervlaktewater
  • Verminderen van uitstoot broeikasgassen, o.a. door beperking van energiegebruik en inzet duurzame energie
  • Duurzaam materiaalgebruik door efficiënte recycling en afvalverwerking/scheiding
  • Diergezondheid en -welzijn...
aardbeien4
Aardappelen, groente en fruit
Klik hier
Hak conserven
Klik hier