Actievoorwaarden 1 minuut gratis winkelen – DekaMarkt Veenendaal

Deze actievoorwaarden hebben betrekking op de Kras & Win actie waarbij klanten kans maken op 1 minuut gratis winkelen bij DekaMarkt Veenendaal.

 

  • Het 1 minuut gratis winkelen gaat in na het passeren van de tourniquetspoortjes.
  • Een door de winkel aangewezen persoon verricht de tijdwaarneming.
  • Per productgroep mogen maximaal 5 artikelen worden uitgekozen.
  • Tabak, geneesmiddelen, sterke drank, babyvoeding tot 1 jaar, boeken, telefoon- en strippenkaarten, postzegels, cadeaubonnen, loten en statiegeld zijn uitgezonderd van deze actie.
  • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.
  • Prijswinnaars geven automatisch toestemming tot deelname aan publicitaire activiteiten.
  • Dekamarkt behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van DekaMarkt.
  • Dekamarkt is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van gewonnen prijzen.


Velsen-Noord, juni 2022