Privacystatement

Privacyverklaring van DekaMarkt

 

Privacy

Dit is de privacyverklaring van DekaMarkt Supermarkten B.V.,  hierna te noemen DekaMarkt. Deze privacyverklaring verschaft informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken van onze klanten en gebruikers, zowel in de winkels als op de websites, apps en social media kanalen, hierna te noemen digitale kanalen. Het zorgvuldig en veilig verwerken van persoonsgegevens is voor ons van belang. DekaMarkt handelt in alle gevallen overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hierna is te lezen op welke manier DekaMarkt persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt en wat hiervoor de grondslag is. Verder wordt uitgelegd of, en zo ja aan wie, persoonsgegevens worden verstrekt. Ook wordt uitgelegd hoe deze persoonsgegevens worden beveiligd en daarnaast wat de beoogde bewaartermijnen zijn. Tot slot wordt aangegeven hoe je jouw rechten kunt uitoefenen, zoals het recht van inzage.

Omdat wij onze dienstverlening en digitale kanalen steeds willen verbeteren, kan deze privacyverklaring ook veranderen. De meest recente versie zal altijd zichtbaar zijn op onze digitale kanalen. Wij raden je aan om onze privacyverklaring regelmatig te controleren, zodat je altijd op hoogte bent van de meest recente versie.

DekaMarkt is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. In de zin van de wet, de AVG, is DekaMarkt verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring is dan ook van toepassing op alle diensten die DekaMarkt verricht waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. DekaMarkt is gevestigd aan de Olieweg 6, 1951 NH, Velsen-Noord. Je kunt ons bereiken door een mail te sturen naar klantenservice@dekamarkt.nl .


Via onze websites kun je doorklikken naar websites van derden, bijvoorbeeld onze leveranciers. Dit betekent echter niet dat DekaMarkt verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via deze websites en dus is deze privacyverklaring om die reden niet van toepassing op het gebruik van deze andere websites. Voor meer informatie over hoe deze partijen jouw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij je naar de privacyverklaring op hun website.

1. Inleiding

1.1 Persoonsgegevens
Zoals hierboven beschreven bevat deze privacyverklaring informatie over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Maar wat is nu eigenlijk een persoonsgegeven? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Op basis van die gegevens is het mogelijk om jou te identificeren. Voorbeelden hiervan zijn naam, adres, telefoonnummer en klantnummer. DekaMarkt verwerkt niet altijd jouw persoonsgegevens, maar voor sommige diensten, zoals voor het bestellen van boodschappen, bezoek aan de website of het gebruik van de app, is dit wel nodig. In de hierna volgende paragrafen wordt uitgelegd waarom bepaalde gegevens worden verzameld voor deze diensten.

1.2 Als je jonger bent dan 16 jaar
Ben je jonger dan 16 jaar dan mogen wij geen persoonsgegevens van jou verwerken zonder toestemming van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Wanneer je jonger bent dan 16 verzoeken wij je om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken als je hiervoor geen toestemming hebt gekregen van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Dit kan betekenen dat wij voor sommige diensten die wij bieden, je zullen vragen om de toestemming van jouw ouders of om jouw identiteitsbewijs om op die wijze jouw leeftijd vast te kunnen stellen. Je wordt hierover geïnformeerd wanneer dit het geval is.

1.3 Is het noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Nee, het is niet altijd noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. Daarom vragen wij in die gevallen jouw toestemming hiervoor. In andere gevallen is het wel noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij het afhandelen van een klacht of het kunnen bezorgen van de boodschappen op jouw adres.

2. Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?
Wij verwerken persoonsgegevens als je onze websites bezoekt, onze apps gebruikt, je je abonneert op onze nieuwsbrief, gebruikmaakt van onze mobiele telefoniedienst, deelneemt aan ons Smaakmakersprogramma of in sommige gevallen wanneer je onze filialen of bedrijfslocaties bezoekt.

2.1 Bezoek aan onze filialen
Wanneer je winkelt in een van onze filialen is het niet vereist om je te registreren of om een klantkaart te hebben. In de meeste gevallen zelfs zullen er geen persoonsgegevens worden verwerkt bij het bezoek aan onze filialen maar in de hierna beschreven gevallen, worden er wel persoonsgegevens verwerkt.

2.1.1 Camerabeelden
Al onze filialen zijn uitgerust met beveiligingscamera’s. Wij hebben belang bij het gebruik van deze beveiligingscamera’s omdat het doel van deze camera’s is het beschermen van onze eigendommen en onze medewerkers maar ze hangen er ook voor jouw veiligheid. Bij betreding van onze filialen word je op de aanwezigheid van deze camera’s geattendeerd.

2.1.1.1 Hoe lang bewaren wij camerabeelden?

De camerabeelden die wij maken, worden niet langer dan 4 weken bewaard, tenzij

1. beelden van belang zijn voor een politieonderzoek. Als dit het geval is, worden de beelden in ieder geval zolang bewaard als dat het politieonderzoek gaande is. Daarna zullen de beelden alsnog verwijderd worden.

II. beelden van belang zijn voor het vaststellen van aansprakelijkheid en veiligheid na een incident. Als dit het geval is, worden de beelden in ieder geval zolang bewaard als dat het onderzoek gaande is. Daarna zullen de beelden alsnog verwijderd worden.2.1.2 Deelnemen aan een actie
DekaMarkt organiseert regelmatig verschillende soorten acties, zoals prijsvragen, spellen en winacties. Om deel te kunnen nemen aan een van deze acties is het soms nodig om een formulier in te vullen. Bij sommige acties delen wij persoonsgegevens met derde partijen. Hierover wordt meer informatie gegeven in de actievoorwaarden van de betreffende actie, ook omdat de derde partij varieert per actie.

2.1.2.1 Welke gegevens?
Wanneer je deelneemt aan een actie verwerkt DekaMarkt de gegevens die jij hebt opgegeven met als doel contact met je op te kunnen nemen nadat je je hebt opgegeven voor de desbetreffende actie en om vast te stellen of je mee kunt doen aan de actie. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam, e-mailadres en dat je 16 jaar of ouder bent (geboortedatum).

Wanneer je iets wint, zal DekaMarkt contact met je opnemen en zullen er meer persoonsgegevens worden gevraagd, bijvoorbeeld het adres om een prijs op af te leveren.

De persoonsgegevens verwerken wij op basis van de door jou gegeven toestemming. Bij elke actie zal deze toestemming van jou gevraagd en geregistreerd worden.

2.1.2.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Om prijzen uit te kunnen reiken en eventuele vragen te kunnen beantwoorden, bewaren wij inschrijvingen en informatie over je deelname nog na afloop van de actie. Hoe lang de bewaartermijn is, verschilt per actie. Dit wordt vermeld in de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

2.1.3 SmaakmakersPas
In de winkel is de SmaakmakersPas te verkrijgen. Wanneer je besluit een SmaakmakersPas te nemen, kan je die direct gebruiken tijdens het afrekenen zodat je direct punten kunt sparen. Later kan je de kaart koppelen aan jouw SmaakmakersAccount via onze websites en apps.

In de winkel verkrijg je de kaart, maar verzamelen wij eigenlijk nog geen persoonsgegevens van jou. Dit gebeurt pas op een later moment, wanneer je zelf de kaart koppelt aan jouw SmaakmakersAccount via de websites of apps.

Het is ook mogelijk om digitaal een pas te verkrijgen. Je kunt vanuit je klantaccount een digitale SmaakmakersPas generen. Deze is dan direct gekoppeld aan jouw account.

Met je SmaakmakersPas kun je sparen voor kortingen op producten en uitjes. Deze punten kun je besteden in de SmaakmakersShop.

2.1.4 Afhandelen van klachten of vragen

Als je een vraag of een klacht hebt, hebben wij er belang bij om deze zo goed mogelijk af te handelen. Dit is ook in jouw belang. Om dit mogelijk te maken hebben we een aantal gegevens van je nodig. Het gaat dan in ieder geval om je contactgegevens, omdat we zonder die gegevens jou niet kunnen bereiken. We verzekeren je dat deze gegevens alleen gebruikt worden om jouw vraag of klacht af te handelen.

2.1.4.1 Welke gegevens?
Na een vraag of klacht slaan wij jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres op. Daarnaast slaan wij ook een omschrijving van je klacht of vraag op.

2.1.4.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Deze gegevens worden niet langer bewaard dan 2 jaar, tenzij er een wettelijke verplichting geldt die ons ertoe verplicht deze gegevens langer te moeten bewaren. Ook kan het zo zijn dat de aard van de vraag of de klacht het noodzakelijk maakt om deze langer te bewaren.

2.1.5 Terugroepacties
Wij zullen terugroepacties uitvoeren als er onverhoopt iets mis blijkt te zijn met een van onze producten. Dit zal in de meeste gevallen geschieden door een bericht te plaatsen op onze website, app en social media accounts, maar het kan ook zo zijn dat, wanneer wij beschikken over jouw contactgegevens omdat je een account hebt bij ons en wij weten dat je een bepaald product hebt gekocht, wij rechtstreeks contact met je opnemen. Het contact opnemen met jou over deze terugroepacties is zowel in ons belang als in het belang voor jou als klant.

2.1.6 Deelname aan klantenpanel
Om jouw tevredenheid met betrekking tot onze producten, diensten, filialen, websites etc. te kunnen toetsen, doen wij hier onderzoek naar. Hierbij schakelen wij een derde partij in, die gespecialiseerd is in dit soort onderzoeken. Hiervoor wordt vaak een klantenpanel samengesteld. Indien je je hiervoor hebt ingeschreven, ontvang je een paar keer per jaar een uitnodiging om je mening te geven over een bepaald filiaal, de website, een product of dienst. Elke keer dat je van ons een uitnodiging ontvangt, kun je zelf beslissen of je mee wilt doen of niet. Het aanmelden voor het klantpanel gebeurt op basis van jouw toestemming. Als je geen uitnodigingen meer wilt ontvangen, vind je in de e-mail een link waarmee je je kan uitschrijven. Je gegevens worden dan verwijderd en je ontvangt geen uitnodigingen meer voor onderzoeken.

2.1.6.1 Welke gegevens?
Voor het versturen van uitnodigingen verwerkt de derde partij die wij hiervoor hebben ingeschakeld, jouw klantenpanelinschrijving, e-mailadres, postcode, geboortedatum en de door jou ingevulde antwoorden. Wij ontvangen daarnaast jouw beoordeling. Afhankelijk van het onderzoek dat wij doen, is het ook mogelijk dat gegevens over jouw huishouden en winkelgedrag worden verwerkt. Dit wordt dan bij het onderzoek vermeld.

2.1.6.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Jouw klantenpanelinschrijving en jouw contactgegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd totdat je niet langer onderdeel wilt zijn van het klantenpanel. Jouw beoordelingen bewaren we ook in ieder geval zolang als je onderdeel bent van ons klantenpanel. Voor statistische doeleinden willen we jouw beoordelingen ook kunnen bewaren, nadat je aangeeft niet langer onderdeel te willen zijn van ons klantenpanel. We zullen er dan voor zorgen dat die gegevens daarna niet langer te herleiden zijn tot jou als persoon.

2.2 Bezoek aan onze websites 

2.2.1 Website algemeen
Wanneer je de website van DekaMarkt bezoekt verwerken wij een aantal gegevens van je, zoals je IP-adres en gegevens over hoe jij gebruikmaakt van onze websites met als doel om onze websites goed te laten functioneren en ook om deze technisch te kunnen beheren. We kunnen ook jouw bezoek aan onze website op jou afstemmen, maar dat doen we pas wanneer jij ons daar toestemming voor hebt gegeven.

2.2.2 Klantaccount aanmaken
Op onze website is het mogelijk om een klantaccount aan te maken. Het aanmaken van een account is vrijwillig en gebeurt op basis van jouw toestemming. Wanneer je een account aanmaakt, hebben wij een aantal gegevens van jou nodig.

2.2.2.1 Welke gegevens?
Om jouw account aan te maken hebben wij de volgende gegevens nodig: e-mailadres, geslacht, voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, adresgegevens. En wanneer je hiervoor kiest, verwerken wij de voorkeuren die je opgeeft.

2.2.2.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval voor zolang als dat je bij ons een actief account hebt. Geef je aan niet langer dit account te willen hebben, dan zullen wij jouw persoonsgegevens, die we in relatie tot dit account verwerken, anonimiseren en/of verwijderen. Zie ook hoofdstuk 7 voor meer informatie over het uitoefenen van jouw rechten.

2.2.3 Smaakmaker worden
Het is ook mogelijk om bij registratie van je DekaMarkt account aan te geven dat je deel wilt nemen aan ons Smaakmakersprogramma. Dit gebeurt dus enkel wanneer je ons hiervoor toestemming geeft. Smaakmakers betekent dat je als klant toegang krijgt tot speciale kortingsacties en persoonlijke aanbevelingen op basis van jouw eerdere bestellingen, voorkeuren en gegevens uit jouw profiel. Daarnaast betekent Smaakmakers dat je punten kunt sparen. Punten die je kunt inzetten in de SmaakmakersShop en je kunt gebruik maken van Extraatjes.

2.2.3.1 Smaakmakerswebsite
Ook via de Smaakmakerswebsite kan je je registeren als Smaakmaker en, wanneer je al Smaakmaker bent, inloggen op jouw SmaakmakersAccount. Op deze website kun je jouw gespaarde punten inzien, je deelname aan de spaarkaartcampagnes, zoals de zegel acties, bijhouden en je gespaarde punten inzetten om producten aan te schaffen in de SmaakmakersShop.

 

2.2.3.2 Welke gegevens?
Voor het SmaakmakersAccount verwerken wij dezelfde gegevens als voor jouw DekaMarkt account. Maar ben je Smaakmaker dan biedt jouw account meer functionaliteiten. Zo spaar je niet alleen punten, Smaakmaker betekent ook dat wij jou specifieke aanbevelingen kunnen doen op basis van eerdere gegevens over bijvoorbeeld jouw boodschappen. Wij verwerken dus ook gegevens die ons in staat stellen een gepersonaliseerd profiel van jou op te stellen en af te stemmen op jouw behoeftes.

2.2.3.3 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren deze gegevens in ieder geval voor zolang als dat je bij ons een actief SmaakmakersAccount hebt. Geef je aan niet langer dit account te willen hebben, dan zullen wij jouw persoonsgegevens, die we in relatie tot dit account verwerken, na 2 jaar verwijderen. Het kan zo zijn dat wij bepaalde gegevens wel moeten bewaren maar waar mogelijk zullen wij er in ieder geval voor zorgen dat die gegevens dan niet langer te herleiden zijn tot jou.

2.4 Gebruik van onze apps
De services die wij op onze websites bieden, bieden wij ook aan in onze apps, de DekaMarkt app en de SmaakmakersApp. Gebruikmaken van onze apps is niet verplicht, maar doe je dit wel dan verwerken wij jouw gegevens op basis van de door jou gegeven toestemming.

Deze apps kennen eenzelfde service-aanbod als onze websites. Wanneer je door middel van onze apps gebruikmaakt van deze services is het vanzelfsprekend dat we ook dan persoonsgegevens van jou moeten verwerken om dit mogelijk te maken. Ook kan je in de apps inloggen op jouw persoonlijke account. Veel van de functionaliteiten van de apps komen overeen. Op sommige punten verschillen ze echter van elkaar en dat wordt hierna specifiek benoemd.

2.4.1 DekaMarkt app
Deze app maakt boodschappen doen makkelijker en sneller. Je kunt inloggen op jouw persoonlijke omgeving, je hebt inzicht in de aanbiedingen in de filialen, je kan boodschappenlijsten samenstellen en oude boodschappenlijsten inzien. Heb je een SmaakmakersAccount dan vind je hier ook jou digitale SmaakmakersPas en kan je jouw gespaarde punten inzien.

2.4.1.1 Welke gegevens?
Als je je aanmeldt in de app verwerken wij jouw e-mailadres, geslacht, voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, adresgegevens. En wanneer je hiervoor kiest, verwerken wij de voorkeuren die je opgeeft.

 

2.4.1.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren deze gegevens in ieder geval voor zolang als dat je bij ons een actief account hebt. Geef je aan niet langer dit account te willen hebben, dan zullen wij jouw persoonsgegevens, die we in relatie tot dit account verwerken, na 2 jaar verwijderen. Het kan zo zijn dat wij bepaalde gegevens wel moeten bewaren maar waar mogelijk zullen wij er in ieder geval voor zorgen dat die gegevens dan niet langer te herleiden zijn tot jou.

2.4.2 SmaakmakersApp
De SmaakmakersApp gebruik je wanneer je deelneemt aan ons loyaliteitsprogramma. Via deze app kun je inloggen op jouw persoonlijke omgeving. Je kunt je gespaarde punten inzien en deze gebruiken in de SmaakmakersShop, je kan je deelname aan de spaarcampagnes inzien en je kan deelnemen aan gepersonaliseerde enquêtes zodat we jouw ervaring nog beter op jouw voorkeuren kunnen afstemmen. Dit alles geschiedt enkel wanneer jij je hebt geregistreerd als Smaakmaker. Smaakmakers in onze filialen gebruiken, betekent dat je kunt deelnemen aan Extraatjes en SmaakmakersAanbiedingen.

Verder kunnen we je, als je ons hiervoor toestemming geeft, pushberichten sturen als je in de buurt van een van onze winkels bent en er een leuke aanbieding of een Extraatje voor jou is. Hiervoor hebben wij ook jouw locatie nodig.

2.4.2.1 Welke gegevens?
Voor het SmaakmakersAccount verwerken wij dezelfde gegevens als voor jouw DekaMarkt account. Maar ben je Smaakmaker dan biedt jouw account meer functionaliteiten. Zo spaar je niet alleen punten, Smaakmakers betekent ook dat wij jou specifieke aanbevelingen kunnen doen op basis van eerdere gegevens over bijvoorbeeld jouw boodschappen. Wij verwerken dus ook gegevens die ons in staat stellen een gepersonaliseerd profiel van jou op te stellen en af te stemmen op jouw behoeftes.

Daarnaast verwerken wij jouw locatiegegevens als jij in de buurt bent van een van onze filialen zodat wij je een pushbericht kunnen sturen.

2.4.2.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren deze gegevens in ieder geval voor zolang als dat je bij ons een actief SmaakmakersAccount hebt. Geef je aan niet langer dit account te willen hebben, dan zullen wij jouw persoonsgegevens, die we in relatie tot dit account verwerken, na 2 jaar verwijderen. Het kan zo zijn dat wij bepaalde gegevens wel moeten bewaren maar waar mogelijk zullen wij er in ieder geval voor zorgen dat die gegevens dan niet langer te herleiden zijn tot jou.

2.5 Nieuwsbrief
Op onze websites is het mogelijk je aan te melden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van aanbiedingen en acties. Om deze nieuwsbrieven te kunnen versturen verwerken wij jouw naam en e-mailadres. Ook is het mogelijk om aan te geven welk filiaal jij doorgaans bezoekt, zodat de openingstijden van deze winkel of specifieke aanbiedingen ook in de nieuwsbrief worden vermeld.

Mocht je geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kun je je via de link onderaan elke nieuwsbrief uitschrijven.

2.5.1 Hoe lang worden de gegevens bewaard?
In ieder geval voor die periode waarbinnen jij ons toestemming hebt gegeven om jou een nieuwsbrief te mogen sturen. Na het intrekken van je toestemming om jou een nieuwsbrief te mogen sturen zullen wij er voor zorgdragen dat jouw persoonsgegevens niet langer voor dat doel worden verwerkt en jouw gegevens worden verwijderd na 6 maanden.

2.6 Extra acties en informatie
Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief geven we je ook de keuze om toestemming te geven voor het toesturen van extra acties en informatie. Hiermee ontvang je als klant informatie over kortingsacties, reviewverzoeken, relevantie informatie en persoonlijke aanbevelingen op basis van je eerdere bestellingen, voorkeuren en gegevens uit je profiel. Hiervoor gebruiken wij de gegevens welke je registreert bij het aanmaken van een account.

2.7 Social media
Als je ervoor kiest om via social media contact met ons op te nemen, verwerken wij de persoonsgegevens die jij op dat moment aan ons verstrekt. Het doel hiervan is om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. We verzekeren je dat deze gegevens alleen gebruikt worden om jouw vraag of klacht af te handelen.

2.7.1 Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Wij slaan in principe geen gegevens op als je contact met ons opneemt via social media. Mocht het zo zijn dat we advies nodig hebben van een interne afdeling delen wij enkel de benodigde gegevens met hen zodat zij de vraag juist kunnen beantwoorden.

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan 2 jaar, tenzij er een wettelijke verplichting geldt die ons ertoe verplicht deze gegevens langer te moeten bewaren. Ook kan het zo zijn dat de aard van de vraag of de klacht het noodzakelijk maakt om deze langer te bewaren.

3. Cookies
Onze websites en de apps maken gebruik van cookies. Als je onze website voor het eerst bezoekt vragen we jou of je akkoord gaat met het gebruik van alle cookies. Als je niet akkoord gaat met het gebruik van cookies plaatsen wij enkel de volgende cookies:

  • Functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website beter functioneert.
  • Analytische cookies. Wij gebruiken analytische cookies om algemene statistieken vast te leggen zoals bezoekersaantallen. Dit is in geen geval herleidbaar tot een persoon.


Geef je wel toestemming voor het gebruik van cookies, dan plaatsen wij de volgende cookies:

  • Tracking cookies. Wij gebruiken tracking cookies om je ervaring op onze website te verbeteren. Hiermee kunnen persoonsgegevens verwerkt worden.

 

Bekijk hier alle informatie over ons cookiebeleid.

 

4. Delen we gegevens met derde partijen?
DekaMarkt maakt gebruik van de diensten van derde partijen (zoals e-mail en postdiensten) en als je deelneemt aan ons loyaliteitsprogramma Smaakmakers dan delen wij jouw gegevens met Magneds, de leverancier van het Smaakmakersprogramma en als je producten bestelt in de SmaakmakersShop dan delen we de orderbevestiging daarvan met de desbetreffende leverancier van het product. DekaMarkt blijft verantwoordelijk voor de verwerking en blijft het aanspreekpunt voor jouw vragen over jouw persoonsgegevens.

Wanneer we gebruikmaken van derde partijen zorgen we ervoor dat de gegevensuitwisseling met derden binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat we afspraken maken met de derde partijen om te zorgen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om klanten te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.

Soms zijn we verplicht om op grond van wettelijke verplichtingen persoonsgegevens te verstrekken aan opsporingsinstanties. Dit doen wij alleen wanneer dit nodig is voor politieonderzoek of wanneer wij hier specifiek om verzocht worden. Het zou ook kunnen dat wij genoodzaakt zijn jouw persoonsgegevens te verstrekken aan fiscale autoriteiten of een toezichthouder, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook is het mogelijk om contact met ons op te nemen via Facebook. Dit betekent dat deze partijen jouw en onze persoonsgegevens verwerkt. Deze diensten zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

5. Worden er persoonsgegevens verwerkt buiten de EER?
Ons uitgangspunt is om, buiten de met onder 4 genoemde partijen, jouw persoonsgegevens niet buiten de EER te verwerken. Onze systemen en applicaties waarin jouw persoonsgegevens worden verwerkt zijn gevestigd binnen de EER.

6. Hoe beveiligen wij je gegevens?
Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft DekaMarkt een strikt beleid als het hier om gaat. Zoals onder paragraaf 5 van deze verklaring duidelijk is gemaakt, verwerken we buiten Facebook alleen persoonsgegevens binnen de EER. Bovendien hanteren we verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terechtkomen. Een voorbeeld van deze maatregelen is het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy-bewustzijn.

Wij zorgen ervoor dat, indien we jouw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden. Onze systemen en applicaties zijn beveiligd volgens de laatste beveiligingsstandaarden.

7. Rechten uitoefenen
Wij vinden het belangrijk dat je de rechten die je hebt op basis van de AVG kunt uitoefenen. Daarom kun je gemakkelijk een e-mail sturen naar klantenservice@DekaMarkt.nl


Je hebt het recht op inzage in en rectificatie of wissing van jouw persoonsgegevens en het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens door DekaMarkt. Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Verder kun je uiteraard altijd de gegevens in jouw account of de app inzien en wijzigen. Hiervoor hoef je echter geen verzoek in te dienen bij de klantenservice, tenzij je een vraag hebt over je account of de apps, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Mocht je geen gebruik meer willen maken van jouw persoonlijke account, dan kun je deze in jouw omgeving onder accountgegevens zelf verwijderen.

8. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

DekaMarkt vindt het belangrijk dat jij tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy. Ook al doen wij er alles aan om dit bereiken en zo te houden, en klachten en opmerkingen graag persoonlijk met je bespreken, kan het natuurlijk zo zijn dat je niet tevreden bent. Mochten wij hier samen niet uit kunnen komen, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Maart 2023, versie 2.9