Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden hebben betrekking op de spaaractie ‘Spaar  voor gratis Frozen 2 glazen’ van DekaMarkt. Hierbij kunnen klanten sparen voor vijf verschillende glazen. Door deelname aan de spaaractie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

 

De spaaractie

 

Van zondag 3 november t/m zaterdag 4 januari 2020  ontvangt de klant één spaarzegel bij elke € 5,- aan boodschappen* en bij aankoop van diverse actieproducten. Bij 20 zegels is de spaarkaart vol. Tegen inlevering van een volle spaarkaart, ontvangt de klant één van de spaaritems.

 

* De niet toegestane artikelen/productgroepen, waaronder tabak, sterk alcoholische dranken, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 6 maanden, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaukaarten en waardebonnen, loten, data- en beltegoeden, vervoersbewijzen, toegangskaarten en statiegeld, zijn uitgezonderd van deze actie.

 

De klant kan sparen voor de volgende glazen van Frozen 2 (spaaritems):

  1. Elsa
  2. Anna
  3. Olaf
  4. Kristoff
  5. The Nokk

 

De glazen van Frozen 2 zijn niet los te koop.

Spaarkaarten kunnen worden ingeleverd vanaf zondag 3 november 2019 t/m zaterdag 18 januari 2020.

Uitsluitend originele spaarkaarten met daarop het benodigd aantal originele en onbeschadigde spaarzegels kunnen worden ingeleverd.
De actie geldt zolang de voorraad strekt. Klanten mogen zo vaak meedoen als zij willen. OP = OP.

De spaarzegels zijn niet inwisselbaar voor geld. Losse zegels of een spaarkaart met onvoldoende zegels geven geen recht op een gratis glas.

 

Ruilen, inwisselen voor geld of teruggave van de spaaritems is niet mogelijk.

Doorverkoop van spaarkaarten is niet toegestaan.


Algemene bepalingen

Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de spaaractie of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt DekaMarkt zich het recht voor om de spaarkaarten te weigeren. In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de spaaractie of anderszins ontoelaatbaar gedrag is DekaMarkt gerechtigd de volledige schade op de deelnemer te verhalen.

 

DekaMarkt behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van DekaMarkt.

 

DekaMarkt, haar werknemers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn nimmer aansprakelijk voor schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de spaaritems.

 

DekaMarkt is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

 

Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze spaaractie voorbehouden.

 

Over klachten kan gecorrespondeerd worden via de filialen, dan wel via de afdeling klantenservice van DekaMarkt.

 

Op de spaaractie is Nederlands recht van toepassing.                              

                                                                                                                                                   

Velsen-Noord, november 2019