Witte Reus Toiletblok brilliant gel all in 1 spring 42 g
8. 79
per 100 GR
3. 69
Omschrijving
Brilliant Gel Spring Rain** Toiletreiniger ** Synthetisch parfum.
Ingrediënten
Ingrediëntendeclaratie (648/2004/EC):, >30%: niet ionogene oppervlakteactieve stoffen, <5%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, Andere ingrediënten: perfumes, preservation agents, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.
Verplichte vermeldingen
Gevaar. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bevat methylisothiazoolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Bevat: Alcohols, C9-11, ethoxylated, 8E0, vetalcohol, C12-14, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzout.
Meer informatie
Afzender en adres
Henkel Nederland Postbus 2100, 3430 CM Nieuwegein www.wittereus.nl www.henkel.nl 0800-0228182
Disclaimer
DekaMarkt doet er alles aan om de prijs- en productinformatie van onze producten zo accuraat mogelijk te houden. Echter, producten worden vaak verbeterd en daardoor kan informatie geregeld veranderen.

Daarom raden we je aan om altijd de verpakking te lezen van het werkelijke product. Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice.